Trong những ngày này, Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.

Tối 11/1, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) kiêm Phó Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Ivan Melnikov cho biết toàn thể đảng viên KPRF và đa số nhân dân Nga quan tâm và chăm chú theo dõi quá trình tiến hành Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, và những văn kiện do Đại hội thông qua.

Ông nhấn mạnh Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử quan trọng, vì Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã đạt được những thành tích to lớn về mọi mặt.

Phó Chủ tịch thứ nhất KPRF Melnikov khẳng định hầu như cả thế giới, trong đó có nhân dân và những người Cộng sản Nga, chú ý đến Đại hội, bởi Việt Nam là một trong số ít nước đã vượt qua khủng hoảng một cách thành công, vẫn duy trì và phát huy tốt những thành tích đã đạt được.

Theo ông, đây là một trong những công lao to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đóng góp để đưa Việt Nam phát triển, tiến mạnh hơn trên con đường xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa có nền kinh tế thị trường tiên tiến.

Đề cập đến vai trò của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và KPRF, ông Melnikov khẳng định Đại hội sẽ là sự kiện quan trọng nhằm góp phần phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai đảng, và sẽ là đóng góp thực sự cho lợi ích của hai dân tộc và hai nước anh em.

Đưa tin về Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, khai mạc ngày 12/1, Hãng tin Nga ITAR-TASS nhấn mạnh Đại hội XI là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội Việt Nam, bởi Đại hội sẽ xem xét và thông qua chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong 10 năm tới, cũng như bầu ra ban lãnh đạo mới của Đảng, và giới thiệu ứng cử viên cho những cương vị lãnh đạo chủ chốt của đất nước./.