Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 4% trong gói kích cầu nền đã vượt mốc 400.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 10/9 là hơn 401.032 tỷ đồng, tăng 1.293 tỷ đồng (0,32%) so với ngày 3/9.

Theo một số chuyên gia, cho vay hỗ trợ lãi suất trong những tuần gần đây tăng khá chậm, chỉ khoảng trên 1.000 tỷ đồng so với mức 3.000 tỷ đồng của những tháng trước đây. Nguyên nhân là do chính sách hỗ trợ lãi suất còn rất ít thời gian được thụ hưởng nên doanh nghiệp ít lập thêm các hồ sơ mới để vay, các khoản giải ngân chủ yếu trên các hồ sơ đã được nộp từ trước.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức từ 9,5 - 10,5%/năm, trung và dài hạn từ 10 - 10,5%/năm.

Lãi suất cho vay của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến ở mức từ 10 - 10,5%/năm. Lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ  đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng phổ biến từ 12 - 16,5%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng USD của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức từ 3,5 - 4%/năm, trung và dài hạn từ 4 - 5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng USD của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến ở mức từ 4 - 6%/năm, trung và dài hạn từ 6 - 7,5%/năm.

Cũng trong tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần có xu hướng tăng nhẹ (khoảng 0,03%/năm), trong khi lãi suất bình quân các kỳ hạn dài lại giảm nhẹ so với tuần trước.

Lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng có mức giảm cao nhất (0,67%/năm), lãi suất các kỳ hạn còn lại đều có mức biến động khoảng 0,01%/năm. Lãi suất bình quân qua đêm là 7,68%/năm (tăng 0,30% so với tuần trước), lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng từ 8,74%/năm đến 9,96%/năm.

Cùng chung xu hướng với lãi suất giao dịch bằng VND, lãi suất giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng USD cũng tăng ở các kỳ hạn ngắn và giảm ở các kỳ hạn dài, tuy nhiên mức biến động không đáng kể so với tuần trước, trừ lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng giảm 0,7%/năm. Lãi suất bình quân cao nhất là 1,26%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Trong tuần không phát sinh giao dịch kỳ hạn 6 tháng.

Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 85.480 tỷ VND và 2.981 triệu USD, bình quân đạt khoảng 12.211 tỷ VND/ngày và 426 triệu USD/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)