Đưa quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ dựa trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng năm 2011, Tuyên bố và Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng năm 2015 và kế hoạch hợp tác quốc phòng 2018-2020.
(TTXVN/Vietnam+)