Dung dong quy huu tri va tu tuat cho cong ty kho khan do dich COVID-19 hinh anh 1(Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+)

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp bị giảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào, giảm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giảm lao động tạm thời do phải cách ly phòng dịch...

Trong thời gian xảy ra dịch cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định công bố hết dịch, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề nghị Bảo hiểm xã hội hướng dẫn doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 nếu đủ điều kiện thì thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng (theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội).

Để thực hiện quy định tại Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng và đang lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và không tính lãi chậm nộp.

[9.000 người lao động bị ảnh hưởng, mất việc làm vì dịch bệnh COVID-19]

Dự thảo hướng dẫn yêu cầu các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan tổ chức có 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội nghỉ việc tiến hành lập hồ sơ. Từ đó, cơ quan bảo hiểm sẽ căn cứ hồ sơ để tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định, kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến tháng 6/2020.

Trong thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, các cơ quan chức năng sẽ không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nếu không có dấu hiệu vi phạm.

Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị tiếp tục hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

Khoản 1, Điều 88 của Luật Bảo hiểm xã hội về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được như sau:

Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng.

Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.

Hồng Kiều (Vietnam+)