Đường sắt đô thị tạo đột phá cho giao thông công cộng Thủ đô

Hệ thống đường sắt đô thị với lợi thế vận chuyển được lượng hành khách lớn, tích hợp mạng lưới các loại hình vận chuyển công cộng truyền thống sẽ là yêu cầu, xu hướng thiết yếu.
(TTXVN/Vietnam+)