Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Về vấn đề bảo mật thông tin khách hàng, tỷ lệ người tin tưởng Apple, Google, Amazon, Microsoft và Yahoo! đều cao hơn Facebook./.