Giờ học của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên. (Ảnh minh họa: PM/Vietnam+)

Hiện cả nước có 75 trường trung học phổ thông chuyên, trong đó còn 28 trường chưa đạt chuẩn quốc gia.

Đây là thông tin được ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết tại Hội nghị Sơ kết thực hiện đề án phát triển hệ thống trương trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2016. Hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay, ngày 29/9, tại Hà Nội.

Nguyên nhân chủ yếu do diện tích mặt bằng hẹp, thiếu phòng học bộ môn, nhà tập đa năng, ký túc xá cho học sinh. Một số trường đã được tỉnh phê duyệt đề án chuyển sang địa điểm mới nhưng chưa có kinh phí để xây dựng. Thiết bị dạy học mặc dù được các địa phương ưu tiên đầu tư mua sắm bổ sung nhưng còn chưa đáp ứng yêu cầu dạy học, đặc biệt thiếu các thiết bị dạy các nội dung chuyên sâu, nghiên cứu khoa học của giáo viên và học sinh. 

Đặc biệt là ở các tỉnh khó khăn, với nguồn ngân sách hạn hẹp, việc đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho trường chuyên còn hạn chế.  

“Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, cần tiếp tục có giải pháp để huy động nguồn lực cho việc tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để 37,3% trường chuyên còn lại đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020,” ông Chuẩn nói.

Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho thấy, trong giai đoạn 2010-2015, có 14 trường chuyên được xây mới được đưa vào sử dụng. Các trường chuyên còn lại hầu hết đều được đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí để mở rộng diện tích mặt bằng, xây dựng bổ sung hệ thống phòng môn. 

Trong giai đoạn này, ngân sách nhà nước từ nguồn vốn vay của ADB đã hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất cho 38 trường chuyên. Các trường này xây dựng bổ sung, xây dựng được 228 phòng học, 152 phòng bộ môn, 12 phòng thư viện, 10 nhà tập đa năng.

Theo ông Vũ Đình Chuẩn, định hướng chung của Bộ trong giai đoạn tới 2016-2020 là tiếp tục chú trọng thực hiện đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên với mục tiêu xây dựng và phát triển các trường thành một hệ thống cơ sở giáo dục trung học có chất lượng giáo dục cao.

Các giải pháp được Bộ đưa ra là sẽ rà soát quy hoạch, kế hoạch phát triển và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường chuyên trong giai đoạn 2016-2020. 

Bên cạnh cơ sở vật chất, Bộ sẽ tăng cường nhân lực cho trường chuyên với việc phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong các trường chuyên.

Chương trình giáo dục ở các trường này sẽ tiếp tục được đổi mới, bổ sung tài liệu dạy học và tuyển sinh, thi học sinh giỏi.

Bộ cũng sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù đối với nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các trường chuyên; tăng cường hợp tác quốc tế trong việc phát triển hệ thống trường chuyên./.