Gạo ST25: Khẳng định thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới

Việc ST25 luôn ở top đầu trong cuộc thi bình chọn gạo ngon thế giới có ý nghĩa quan trọng về tinh thần cho những người nông dân sản xuất ra những hạt gạo đạt chất lượng tầm thế giới.

Việc ST25 luôn ở top đầu trong cuộc thi bình chọn gạo ngon thế giới có ý nghĩa quan trọng về tinh thần cho những người nông dân sản xuất ra những hạt gạo đạt chất lượng tầm thế giới. Điều này cũng thể hiện định hướng tái cơ cấu ngành lúa gạo đã đi đúng hướng.

Đặc biệt, khi nhu cầu gạo cấp cao của thế giới đang tăng sau các thỏa thuận thương mại được ký kết, Việt Nam có cơ hội lớn vào thị trường. Tuy nhiên điều này cũng đặt ra những bài toán về việc kiểm định chất lượng. 

Xây dựng thương hiệu cho gạo Việt là cả một quá trình lâu dài, bền bỉ. Việt Nam cần làm thương hiệu cho gạo, bao gồm cả thương hiệu quốc gia, thương hiệu vùng miền và thương hiệu doanh nghiệp. Khi đã xây dựng được thương hiệu thì phải nỗ lực chung tay giữ gìn và bảo vệ được thương hiệu gạo Việt./.

(Vietnam+)