Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương đã gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2016-2019.

Tại buổi gặp, đại diện Bộ Ngoại giao đã báo cáo một số nội dung trong công tác tuyên truyền đối ngoại; báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; công tác chuẩn bị của Đoàn trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại các nước.

Nhiệt liệt chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm làm Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2016-2019, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại, nhấn mạnh các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có vai trò quan trọng, là cầu nối, cánh tay nối dài trong công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt là đưa thông tin về Việt Nam ra thế giới và cung cấp kịp thời thông tin tình hình thế giới về trong nước, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền đối ngoại của Đảng.

Công tác thông tin đối ngoại đã được các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai một cách chủ động, tích cực, bài bản nhằm tuyên truyền về các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của dân tộc, những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới; kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đưa thông tin từ thế giới vào trong nước; quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề quan trọng của khu vực và quốc tế, đóng góp vào thành công chung của công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Trước yêu cầu của tình hình mới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2016-2019 cần phát huy hơn nữa vai trò của mình, nghiên cứu, nắm vững những yêu cầu nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra để có những triển khai cụ thể trên lĩnh vực đối ngoại; tiếp tục triển khai tốt Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020,” “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020,” “Đề án nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài” của Bộ Ngoại giao.

Các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2016-2019 cần chủ động tranh thủ tối đa nguồn lực, sự ủng hộ, giúp đỡ của chính giới, doanh nghiệp, báo chí, cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại; thường xuyên nắm bắt dư luận sở tại, để từ đó có những kiến nghị xử lý đúng đắn, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở tổng hợp thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có những dự báo về tình hình quốc tế liên quan đến Việt Nam; chủ động kiến nghị những giải pháp ứng phó với các tình huống phức tạp, nhạy cảm.

Các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng cần nắm bắt kinh nghiệm các nước, tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo những cách thức triển khai thông tin mới phục vụ mục đích thông tin, tuyên truyền đối ngoại một cách hiệu quả hơn nữa.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2016-2019 sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới./.