Giam doc CDC Binh Phuoc mat chuc vi de xay ra vi pham mua vat tu y te hinh anh 1Ông Nguyễn Văn Sáu. (Nguồn: Bình Phước Online)

Chiều 8/4, Sở Y tế tỉnh Bình Phước xác nhận Giám đốc Sở Y tế Bình Phước Quách Ái Đức vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Bình Phước.

Lý do ông Nguyễn Văn Sáu vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý cán bộ, công chức, viên chức; đã bị xử lý về mặt Đảng theo Quyết định số 42-QĐ/UBKTTU của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước kết luận Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để một số cán bộ, nhân viên Trung tâm vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc mua vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.

[Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc CDC Bình Phước]

Ông Nguyễn Văn Sáu với vai trò là Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Ngoài ra, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Văn Sáu còn vi phạm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những vi phạm nêu trên là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng nơi ông Nguyễn Văn Sáu công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2022 bằng hình thức khiển trách và ông Nguyễn Văn Sáu bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Đảng ủy khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế Bình Phước chỉ đạo, xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vi phạm trên./.

Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)