Giam doc So Cong an tinh Soc Trang bi phieu tin nhiem thap nhieu nhat hinh anh 1Quang cảnh ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX. (Nguồn: báo Sóc Trăng)

Trong ba ngày 5,6,7/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tiến hành kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa 9 (nhiệm kỳ 2016-2021) với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có lấy phiếu tín nhiệm với 29 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng, có tính bản lề trong thực hiện nghị quyết 5 năm Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự đổi mới trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2018 đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế nhất định như tốc độ tăng trưởng khu vực III chưa cao, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn chậm, môi trường đầu tư tuy được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đề nghị các đại biểu đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong năm 2018, phân tích những hạn chế, yếu kém, tập trung thảo luận, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Báo cáo tại kỳ họp, ông Lê Văn Hiểu - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết: Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,2%; có 16/20 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết và 3/20 chỉ tiêu đạt 99% chỉ tiêu nghị quyết năm. Sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định, trong đó diện tích lúa đặc sản chiếm 50% tổng diện tích, tổng sản lượng lúa cả năm là 2,13 triệu tấn; chăn nuôi từng bước phát triển theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, quy mô đàn giảm nhưng tập trung phát triển và chất lượng; sản lượng thủy, hải sản đều tăng so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đều tăng so cùng kỳ; hoạt động thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vượt dự toán.

Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo, người dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện; giải quyết việc làm, giảm nghèo vượt chỉ tiêu kế hoạch (trong năm 2018 toàn tỉnh có 11.281 hộ thoát nghèo, hiện nay còn 27.267 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,43%). An ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Trong ngày 6/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Kết quả cho thấy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 46 phiếu (90,2%), 2 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Người có phiếu tín nhiệm cao thứ 2 là Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Trí, có 43 phiếu tín nhiệm cao (84,31%), 6 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện và Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Phan Thanh Mừng cùng có 41 phiếu tín nhiệm cao (80,39%), 7 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Trong khi đó, nhóm cán bộ có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng như Giám đốc Sở Công an, có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 16 phiếu (31,37%), 19 phiếu tín nhiệm (37,25%) và 14 phiếu tín nhiệm cao (27,45%); Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Sóc Trăng có 14 phiếu tín nhiệm thấp (27,45%), 17 phiếu tín nhiệm (33,33%) và 18 phiếu tín nhiệm cao (35,29%). Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch có 11 phiếu tín nhiệm thấp (21,56%), 22 phiếu tín nhiệm (43,13%) và 16 phiếu tín nhiệm cao (31,37%)./.

Trung Hiếu (TTXVN/Vietnam+)