Ngày 5/1, phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Nguyễn Sinh Hùng đề nghị công tác giảm nghèo cần được triển khai đồng bộ, gắn với xây dựng nông thôn mới, với đào tạo nghề, tạo việc để giảm nghèo một cách bền vững nhất.

Đánh giá công tác của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong năm 2010, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ nhiệt liệt biểu dương những mặt công tác của bộ trong năm 2010, góp phần hoàn thành chỉ tiêu cơ bản của 5 năm 2006-2010.

Khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của ngành lao động-thương binh và xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước rất coi trọng những mảng công tác của ngành, coi đó là nét đẹp truyền thống về văn hóa và là nền tảng tinh thần để phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành cần nghiêm túc thấy được những mặt còn hạn chế như chưa đáp ứng được nguồn nhân lực cho đất nước, thiếu việc làm, đời sống của nhân dân còn khó khăn, thu nhập thấp… để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phân tích kỹ những thuận lợi, khó khăn cũng như những thời cơ và vận hội của đất nước, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần tập trung vào chức năng quản lý nhà nước của ngành, tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chế độ chính sách trong lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội; tầm nhìn chiến lược đối với lĩnh vực của ngành cần làm tốt hơn.

Cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành cũng như các giải pháp thực hiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lưu ý, trong lĩnh vực đào tạo nghề, ngành cần chú trọng để đáp ứng nguồn nhân lực cao cho đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là đòi hỏi rất cao, là nhiệm vụ quan trọng nên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phải quy hoạch, tính toán để đáp ứng được yêu cầu. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần rà soát lại các chính sách về các vấn đề xã hội (như vấn đề về trẻ em, bình đẳng giới, thực hiện chính sách đối với người có công…) để thực hiện tốt chức năng quản lý và tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực này, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Trong năm 2011, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đưa ra chỉ tiêu tạo việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó tạo việc làm trong nước cho hơn 1,5 triệu người, xuất khẩu lao động cho 87.000 người; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4,5%; cơ cấu lao động: nông nghiệp 48%, công nghiệp và xây dựng 22%; dịch vụ 30%; tuyển mới dạy nghề hơn 1,8 triệu người (trong đó cao đẳng, trung cấp nghề 420.000 người, tăng 16,5% so với thực hiện năm 2010); sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên hơn 1,4 triệu người.

Bộ đưa ra mức phấn đấu trong năm 2011 có 96% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 96% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công; xây mới 7.000 nhà, sửa chữa, nâng cấp 57.000 nhà tình nghĩa; 58 tỉnh, thành phố cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ chính sách; huy động Quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 150 tỷ đồng; giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới; trong đó các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a giảm 4%./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)