Giáo viên vùng khó khăn bị nợ hơn 800 triệu đồng tiền phụ cấp

Số tiền hơn 837 triệu đồng là tiền phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn năm 2021 của cán bộ, giáo viên, người lao động của trường Trường Trung học Phổ thông Pleime, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được chi trả.
Giáo viên vùng khó khăn bị nợ hơn 800 triệu đồng tiền phụ cấp ảnh 1Trường Trung học Phổ thông Pleime.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Pleime, huyện Chư Prông (Gia Lai) đã có đơn kiến nghị gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai và các Công đoàn liên quan trong tỉnh đề nghị giải quyết, thanh toán chế độ phụ cấp cho cán bộ, giáo viên, người lao động tại đơn vị.

Đây là tiền phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn năm 2021 của cán bộ, giáo viên, người lao động của trường; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được chi trả.

Trường Trung học Phổ thông Pleime đứng chân trên địa bàn làng Khôi, xã Ia Ga, huyện Chư Prông (Gia Lai).

[“Trăm phương, ngàn kế” lấp khoảng trống thiếu giáo viên]

Đây là địa bàn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Cán bộ, giáo viên, người lao động nhà trường được hưởng các khoản phụ cấp của trường đứng chân trên địa bàn đặc biệt khó khăn.

Từ đầu năm 2022 đến nay, cán bộ, giáo viên, người lao động nhà trường đã nhận lương và các chế độ phụ cấp đầy đủ.

Tuy nhiên, từ khi quyết định của Ủy ban Dân tộc có hiệu lực đến hết năm 2021, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chưa được nhận các khoản phụ cấp chênh lệch nói trên.

Ngày 4/4, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Pleime đã có đơn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai kiến nghị nội dung này nhưng chưa được giải quyết.

Do đó, Công đoàn Trường tiếp tục có đơn kiến nghị đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh sớm đề nghị các ban, ngành liên quan giải quyết, thanh toán chế độ cho cán bộ, giáo viên, người lao động của nhà trường; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Pleime, xác nhận đơn vị đã có đơn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị giải quyết chế độ, chính sách theo quy định cho cán bộ, giáo viên, người lao động của nhà trường theo quyết định số 612/QĐ-UBDT của Ủy ban dân tộc.

Đây là khoản kinh phí phát sinh, chưa được cấp bù của năm 2021 khi Quyết định số 612/QĐ-UBDT có hiệu lực.

Từ đầu năm 2022 đến nay, các chế độ, chính sách đều đảm bảo theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Kiểm tra (Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai) cũng đã chuyển đơn của cán bộ, giáo viên, người lao động Trường Trung học Phổ thông Pleime đến Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Để giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, người lao động Trường Trung học Phổ thông Pleime, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã nhiều lần làm việc cũng như có các văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh Gia Lai về việc xin điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2022. Trong văn bản, có nội dung đề nghị bổ sung kinh phí phụ cấp ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định số 612/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc cho Trường Trung học phổ thông Pleime. Tuy nhiên đến nay, các chế độ, chính sách chính này vẫn chưa được được giải quyết.

Ông Thái Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai, cho biết đơn kiến nghị của Trường Trung học Phổ thông Pleime là đúng.

Sau khi nhận được đơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhanh chóng giải quyết nợ phụ cấp của cán bộ, giáo viên, người lao động.

Khoản phụ cấp này là của năm 2021 với tổng số tiền hơn 837 triệu đồng và 27 cán bộ, giáo viên, người lao động Trường Trung học Phổ thông Pleime thuộc đối tượng được hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục