Ha Noi dinh huong bo tri Bi thu Dang uy kiem nhiem Chu tich HDND xa hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/9, theo nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký ban hành Quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 7/9/2020 về việc quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Theo Quyết định 19/2020/QĐ-UBND, thành phố Hà Nội quy định rõ về cơ cấu công chức đối với từng chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự; Tài chính-Kế toán; Văn phòng-Thống kê; Địa chính-Xây dựng-Đô thị và môi trường; Văn hóa-Xã hội; Tư pháp-Hộ tịch.

[Không để cán bộ, công chức 'ngồi chơi mà vẫn nhận lương']

Đặc biệt, thành phố định hướng bố trí Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, phường. Trường hợp thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thì bố trí Phó Bí thư Đảng ủy (thường trực) kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, phường.

Đáng chú ý, Quyết định 19/2020/QĐ-UBND cũng nêu rõ phường loại 1 (phân loại theo quy mô dân số và diện tích) được bố trí tối đa 23 người (trong đó không quá 10 cán bộ, 13 công chức); phường loại 2 được bố trí tối đa 21 người, (không quá 9 cán bộ, 12 công chức); phường loại 3 được bố trí tối đa 19 người (không quá 9 cán bộ, 10 công chức).

Xã, thị trấn loại 1 được bố trí tối đa 22 người (trong đó không quá 11 cán bộ và 11 công chức); xã, thị trấn loại 2 được bố trí tối đa 20 người (trong đó không quá 11 cán bộ, 9 công chức); xã, thị trấn loại 3 được bố trí tối đa 18 người (không quá 10 cán bộ, 8 công chức).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/9/2020./.

Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)