Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Hà Nội phấn đấu giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo tồn đọng trong năm 2018. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đặt ra mục tiêu như vậy tại cuộc họp với ngành thanh tra của thành phố chiều 17/1.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Hà Nội là trung tâm chính trị của cả nước, nếu các cơ quan hành chính của thành phố làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ góp phần ổn định an ninh​-chính trị Thủ đô, làm tiền đề phát triển văn hóa-xã hội.

Với lực lượng cán bộ đông đảo, Thanh tra thành phố có trách nhiệm chủ động nắm bắt tình hình xã hội và tâm tư, nguyện vọng của người dân thông qua đơn thư khiếu nại, tố cáo và các phương tiện truyền thông đại chúng.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, trên cơ sở rà soát toàn diện ý kiến công dân và đơn khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, Thanh tra thành phố cần “điểm danh” những điểm phức tạp, lên danh sách các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài để tập trung xử lý kịp thời, phấn đấu giải quyết dứt điểm trong năm 2018.

Đặc biệt, trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần thực hiện triệt để, không làm phát sinh các yếu tố mới gây bức xúc cho người dân.

[Chủ tịch nước: Không để phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài]

Qua đó, giảm tình trạng khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là giảm tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp và khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn thành phố.

Theo ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội, năm 2017, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp nhận và xử lý hơn 40.700 đơn các loại bao gồm đơn khiếu nại, đơn tố cáo và đơn kiến nghị phản ánh.

Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, chế độ chính sách, công tác dồn điền, đổi thửa…

Qua giải quyết khiếu nại tố cáo đã kiến nghị thu hồi hơn 3 tỷ đồng và 1.900m2 đất, hoàn trả cho công dân 6,02 tỷ đồng và 840m2 đất, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 73 tập thể và 61 cá nhân để xảy ra sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 4 vụ.

Chánh Thanh tra Hà Nội biết, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố vẫn phức tạp, nhất là tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số Sở, ngành, chính quyền cơ sở còn chưa sâu sát, thiếu quyết liệt dẫn đến một số vụ khiếu nại, tố cáo còn kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm.

Hệ thống, chính sách pháp luật còn chồng chéo, chưa có các chế tài cụ thể xử lý trách nhiệm đối với các đối tượng cố ý không thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý về tố cáo.

Nhận thức của một số công dân về khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, một số trường hợp bị lôi kéo, dụ dỗ khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, tạo “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự…

Với mục tiêu giải quyết có chất lượng 85% số vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh và tổ chức thực hiện trên 80% quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý đã có hiệu lực pháp luật, ông Nguyễn An Huy cho biết, Thanh tra thành phố sẽ tăng cường, nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân.

Thanh tra thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn với kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo và các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên; mở rộng ứng dụng phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố./.