Theo công bố của Bộ Khoa học Công nghệ, 2 doanh nghiệp Việt Nam là Công ty TNHH Điện tử Samsung VINA và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thuốc Thú y-thuốc Thủy sản Minh Dũng sẽ được nhận Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2008.

Tổ chức Chất lượng Châu Á-Thái Bình Dương sẽ trao tặng giải thưởng này cùng ngày với lễ trao Giải thưởng chất lượng Việt Nam của Bộ Khoa học và Công nghệ dành cho 117 doanh nghiệp Việt Nam khác, tổ chức vào ngày 7/12 tới tại Hà Nội.

Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc về chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.

Giải thưởng Chất lượng Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ khởi xướng từ năm 1995, xét trên 7 tiêu chí là vai trò lãnh đạo, hoạch định chiến lược, định hướng khách hàng và thị trường, thông tin và phân tích hoạt động, phát triển nguồn nhân lực, quản lý quá trình hoạt động và kết quả kinh doanh.

Trong số các doanh nghiệp đoạt giải thưởng chất lượng Việt Nam, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các doanh nghiệp xuất sắc nhất để trao Giải vàng Chất lượng Việt Nam.

Giải thưởng Chất lượng Việt Nam nằm trong hệ thống giải thưởng chất lượng quốc tế của Tổ chức Chất lượng châu Á-Thái Bình Dương. Từ năm 1996 đến nay, đã có trên 1.000 doanh nghiệp được trao giải thưởng chất lượng Việt Nam, trong đó có 19 doanh nghiệp được giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á-Thái Bình Dương./.

(Phạm Thành/Vietnam+ )