Hai Duong bau Chu tich Hoi dong Nhan dan, Chu tich Uy ban Nhan dan hinh anh 1Ông Nguyễn Mạnh Hiển. (Nguồn: tuoitre)

Từ 8-10/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, quyết định các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương cũng bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016...

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016; bầu ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 201-2016.

Các đại biểu bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương và bà Nguyễn Thanh Mai, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ chức Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016; bầu bổ sung ông Vương Đức Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Lương Văn Cầu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương.

Trước đó, tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV đối với ông Bùi Thanh Quyến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2015 để nhận công tác khác; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương đối với ông Nguyễn Văn Hợp để nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đối với ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 để nhận công tác khác; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đối với ông Nguyễn Văn Quế để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương còn biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết về: mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2016 và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016; giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2016; chương trình giám sát và chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số Nghị quyết khác....

Trong năm 2016, Hải Dương đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ về môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là khu vực nông thôn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an toàn trật tự xã hội...

Năm 2016, Hải Dương phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 8,5% trở lên; tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới đến cuối năm đạt 35%. Năm 2016, Hải Dương tập trung thực hiện nhiều giải pháp như đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm soát tốt thị trường, đảm bảo cân đối ngân sách, tăng trưởng tín dụng; tập trung dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng; đẩy mạnh cơ giới hóa, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng nông thôn, lập quy hoạch, phát triển một số sản phẩm nông nghiệp đặc thù, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, tiến độ xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phát triển các ngành dịch vụ; đẩy nhanh thực hiện tái cơ cấu đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư; kiểm tra, xử lý mạnh, kiên quyết đối với các dự án đầu tư chậm triển khai, để đất hoang hóa; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường...

Năm 2015, kinh tế Hải Dương tiếp tục phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 8,5 so với năm ngoái; thu ngân sách nội địa ước đạt 7.300 tỷ đồng, đạt hơn 118% dự toán năm, tăng trên 7% so với năm ngoái.../.
Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)