Ngày 2/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã công bố Quyết định phê chuẩn chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 24/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Chí Linh và ông Nguyễn Văn Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Đinh Văn Truy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh là Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương.

Ông Nguyễn Anh Cương và ông Nguyễn Văn Quế được bầu bổ sung thay cho bà Đặng Thị Bích Liên và ông Nguyễn Trọng Thừa đi nhận nhiệm vụ khác. Ông Đinh Văn Truy được bầu thay cho ông cho ông Nguyễn Duy Nguyên đi nhận nhiệm vụ khác./.

Mạnh Tú (TTXVN)