Yonhap đưa tin, các quan chức ngày 24/10 cho biết, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến đề xuất với Triều Tiên rằng các quan chức cấp thứ trưởng sẽ đứng đầu một ủy ban quân sự chung sẽ được thành lập nhằm tiến hành một loạt các biện pháp giảm căng thẳng được hai bên nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh tháng trước.

Hàn Quốc sẽ đưa ra chi tiết đề xuất của mình, bao gồm cấp độ của lãnh đạo ủy ban dự kiến trên, khi các tướng Lục quân gặp nhau tại làng đình chiến Panmunjom vào ngày 26/10.

Quan chức Bộ Quốc phòng nêu rõ: "(Chúng tôi) sẽ thảo luận về việc thành lập và hoạt động của ủy ban quân sự chung trong cuộc hội đàm cấp tướng."

[Các đảng Hàn Quốc phản ứng trước việc phê chuẩn thỏa thuận liên Triều]

Ủy ban sẽ phụ trách hoạt động giám sát việc thực thi một loạt các biện pháp giảm căng thẳng trong Thỏa thuận quân sự toàn diện (CMA) ngày 19/9.

Seoul sẽ đề cử Thứ trưởng Quốc phòng Suh Choo-suk làm chủ tịch ủy ban này về phía Hàn Quốc. Seoul hy vọng rằng đồng chủ tịch về phía Triều Tiên sẽ là Tướng Lục quân So Hong-chan./.