HDND tinh Cao Bang bau ong Dam Van Eng lam Chu tich hinh anh 1Ông Đàm Văn Eng trong một buổi làm việc với huyện Bảo Lạc khi là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. (Nguồn: caobang.gov.vn)

Ngày 1/7, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Đàm Văn Eng làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu bầu 48/50.

Ông Đàm Viết Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI với số phiếu bầu 49/50.

Ông Nông Thanh Tùng tái cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp cũng bầu trưởng ban và thành viên các ban trực thuộc Hội đồng Nhân dân gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hoá-Xã hội và Ban Dân tộc.

Tại kỳ họp, ông Hoàng Xuân Ánh tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu 46/50; bà Nguyễn Bích Ngọc, ông Trịnh Hữu Khang và ông Nguyễn Trung Thảo tái cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021./.

(TTXVN/Vietnam+)