Lãnh đạo chủ chốt Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI ra mắt tại kỳ họp. (Ảnh: Mai Ngoan/Vietnam+)

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI đã tiến hành kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Theo các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao; ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Đỗ Xuân Sảng, Quyền trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu làm Trưởng ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng bầu ông Nguyễn Văn Phóng tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; các ông Đặng Ngọc Quỳnh, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Minh Quang tái cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa mới.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã bầu 16 thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và 20 hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới./.