Hình ảnh 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-LB Nga

Ngày 30/1/1950, Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam).
(TTXVN/Vietnam+)