Thứ Tư, Tháng Mười Một 21/11/2018

Hình ảnh cuộc đấu giá tranh cho quỹ Từ thiện “Những trái tim ấm áp”

PV (Vietnam+) Bản in

Tại lễ khai mạc, Triển lãm hội họa và đấu giá tranh “Lê Thiết Cương và Bạn” đã thu về 154 triệu đồng từ 9/20 tranh được đấu giá. Vietnam+ xin giới thiệu 11 bức đang tiếp tục đước đấu giá cho đến 11/7.