Hình ảnh Khai mạc Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 12

Sáng 11/5/2020, Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.
Trí Dũng-Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)