Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 18/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và các đại biểu dự phiên khai mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 3Sáng 18/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 4Các đại biểu nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 5Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 6Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 7Quang cảnh khai mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 8Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và các đại biểu dự phiên khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 9Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 10Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 11Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 12Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 13Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 14Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 15 Dự phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có các ủy viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 16Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 17Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 18Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 19Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 20Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục