Thứ Sáu, Tháng Mười Một 16/11/2018

Hình ảnh lãnh đạo Đảng với các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 7

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã khai mạc trọng thể sáng 7/5 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.