Hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, ta đập tan toàn bộ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 7/5/1954 trở thành dấu mốc kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp.
(TTXVN/Vietnam+)