Hình ảnh về cách ứng xử của người Hà Nội nơi công cộng

Các tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh” không chỉ phản ánh những việc làm tốt mà còn có sự phê bình trực diện đối với những hành động chưa đẹp nơi công cộng.
An Ngọc (Vietnam+)