Ho tro 60% luong co ban moi thang cho sinh vien dan toc thieu so hinh anh 1Giờ học của sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sẽ được nhận mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở. Thời gian hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức.

Đây là một nội dung quan trọng của Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên phải học hệ chính quy, là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

Thông tư liên tịch này không áp dụng đối với sinh viên thuộc hệ cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học; sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thuộc khối quốc phòng, an ninh.

Để được hưởng chính sách, sinh viên học tại cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập gửi hồ sơ về phòng Lao động Thương binh - Xã hội cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi là phòng Lao động Thương binh - Xã hội) nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Sinh viên học tại cơ sở giáo dục đại học công lập gửi hồ sơ về cơ sở giáo dục đại học công lập nơi sinh viên theo học.

Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo mẫu; giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng); giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

Sinh viên sẽ bị dừng cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập nếu bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học. Sinh viên bị đình chỉ học tập (có thời hạn) thì không được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian bị đình chỉ, trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà trường xác nhận.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11./.
Phạm Mai (Vietnam+)