Ho tro doanh nghiep nho va vua thao go kho khan trong dai dich hinh anh 1Tiến hành thủ tục cho vay tại ngân hàng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong 2 tuần vừa qua, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (SMEDF) đã họp với các ngân hàng để đánh giá việc triển khai thực hiện cho vay gián tiếp trong năm 2020 và ký cam kết chỉ tiêu giải ngân năm 2021 cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng hỗ trợ Quỹ.

SMEDF hiện đang triển khai cho vay gián tiếp đối với các nhóm các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành và tham gia chuỗi giá trị thông qua 5 ngân hàng thương mại gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Hà Nội (SHB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (Bac A Bank).

Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, lãi suất cho vay của SMEDF tại thời điểm tháng 4/2021 là 2,16%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và 4,0%/năm đối với khoản vay trung và dài hạn.

Dự kiến trong năm 2021, SMEDF sẽ triển khai hình thức cho vay trực tiếp.

[Sớm hoàn thiện khung pháp lý Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa]

Trước đây, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cho vay vốn thông qua ủy thác các ngân hàng thương mại, hiện nay Quỹ được thực hiện chức năng cho vay, bao gồm cho vay trực tiếp, vay gián tiếp và tài trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc bổ sung thêm chức năng này giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thông qua nhiều phương thức khác nhau. Quỹ được tổ chức các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như hội thảo, truyền thông, đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư... nhằm hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quỹ được bổ sung thêm chức năng tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác từ các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế. Chức năng này sẽ giúp Quỹ mở rộng cơ hội để bổ sung các nguồn vốn trong nước, quốc tế, tăng nguồn tài chính hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đến nay, mặc dù, số giải ngân cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa nhiều nhưng nguồn vốn được sử dụng hiệu quả. Các doanh nghiệp nhận vốn vay của Quỹ đều hoạt động tốt, tạo thêm việc làm cho người lao động, dự án mở rộng sản xuất kinh doanh đều đang triển khai theo kế hoạch, một số dự án vượt hơn kỳ vọng nên doanh nghiệp đã chủ động hoàn trả gốc lãi trước hạn.

Với một đơn vị mới triển khai hoạt động trong thời gian ngắn như Quỹ, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Chính phủ trong nỗ lực tăng cường tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa./.

Thúy Hiền (TTXVN/ Vietnam+)