Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Phía đối tác và các nhà tài trợ châu Âu vừa chính thức khởi động dự án có tổng kinh phí 3,9 triệu euro nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch cho Kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, những đơn vị tham gia hỗ trợ Việt Nam bao gồm: Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Cơ quan Hợp tác kỹ thuật Quốc tế (Expertise France).

Phát biểu trong buổi lễ tổ chức sáng 24/6, ông Stephane Gil, Giám đốc Expertise France châu Á cho hay, dự án sẽ được thực hiện từ tháng Sáu năm nay tới tháng 12/2019. Mục tiêu được ông nêu lên là góp phần nâng cao vai trò quản lý, giám sát tài chính công tại Việt Nam thông qua tăng cường năng lực tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. Các đơn vị sẽ hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước nâng cao trách nhiệm giải trình, lập báo cáo, nâng cao tính minh bạch và vai trò giám sát hoạt động quản lý tài chính công.

Nội dung trụ cột được ông Stenphane Gil nêu lên trong dự án là phát triển cơ cấu tổ chức và quản lý nguồn nhân lực của phía Kiểm toán Nhà nước. Ngoài ra, trụ cột thứ 2 theo ông là thúc đẩy công tác lập kế hoạch kiẻm toán, hiện đại hóa phương pháp kiểm toán và quản lý hoạt động phù hợp với chuẩn mực của Tổ chức Quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI).

Đánh giá về dự án này, ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cho rằng, Việt Nam đang từng bước hội nhập nên quản trị công hiệu quả là yếu tố quyết định tăng trưởng bền vững.

"Chúng ta cũng chia sẻ nhận thực chung rằng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động hành chính Nhà nước sẽ đem lại lợi ích to lớn đối với nền kinh tế Việt Nam, đảm bảo bản chất dân chủ của xã hội, khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, làm trong sạch bộ máy quản lý," ông Phớc nói./.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc