Ngày 27/5, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Y tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp tổ chức Hội thảo khởi động dự án Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ tổng vốn đầu tư 80 triệu USD trong giai đoạn 2009-2013.
 
Mục tiêu của Dự án hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ là nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cải thiện kỹ năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người dân, đặc biệt là người dân nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em.
 
Dự kiến, 26 cơ sở y tế bao gồm 12 bệnh viện huyện, 5 bệnh viện khu vực, 1 bệnh viện tỉnh, 1 bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng, 1 bệnh viện y học cổ truyền, 1 trường Trung học y tế và 5 trung tâm y tế dự phòng huyện sẽ được nâng cấp và xây mới.
 
Dự án còn tiến hành phát triển nguồn nhân lực y tế, cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cho người nghèo và đồng bào dân dộc thiểu số, tăng cường năng lực quản lý hệ thống y tế tuyến tỉnh và quản lý dự án.
 
Tổng kinh phí thực hiện năm 2009 dự kiến khoảng 9% tổng vốn Dự án./.
 
(TTXVN/Vietnam+)