Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội Danh dự Công an Nhân dân. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Sáng 24/6, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân (25/6/1946-25/6/2016) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và phát biểu.

Cùng dự buổi lễ có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; đại biểu lão thành Công an Nhân dân; Đại sứ và đoàn đại biểu lực lượng công an các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, cùng lãnh đạo nhiều bộ ngành đã gửi lẵng hoa chúc mừng Học viện An ninh Nhân dân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân trọng gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Học viện An ninh Nhân dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Học viện An ninh Nhân dân đã đạt được trong những năm qua.

Cùng với sự phát triển chung của sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong Công an Nhân dân, trải qua 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Học viện An ninh Nhân dân đã có những bước phát triển quan trọng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện luôn nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thường xuyên rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; nâng cao năng lực trình độ và phương pháp sư phạm; đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bám sát yêu cầu phát triển của thực tiễn.

Chất lượng đào tạo của Học viện không ngừng được nâng cao. Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ an ninh cho lực lượng Công an hai nước bạn Lào, Campuchia. Đặc biệt, Học viện đã không ngừng nỗ lực vươn lên trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành và là một trung tâm nghiên cứu, phát triển lý luận hàng đầu của lực lượng Công an Nhân dân.

Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều tiến bộ, đã tập trung giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn về bảo vệ an ninh quốc gia, nghiên cứu, phát hiện và dự báo những vấn đề chiến lược, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận Công an Nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội để đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, nhưng cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức mới.

Tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố quốc tế tiếp tục gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Các nguy cơ an ninh phi truyền thống, nhất là chiến tranh mạng, làn sóng di cư, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu gia tăng; tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông diễn biến phức tạp, đe dọa chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia của các nước, trong đó có Việt Nam.

Trong khi tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam còn không ít khó khăn, các thế lực thù địch, phản động ráo riết đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hòa bình,” bạo loạn, lật đổ với nhiều âm mưu, thủ đoạn mới hết sức thâm độc và xảo quyệt hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Học viện An ninh Nhân dân. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao nhiệm vụ, với vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng Công an Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế."

Cùng đó, Học viện cần chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo trong Công an Nhân dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập; đổi mới công tác tuyển sinh, công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập; bảo đảm mở rộng quy mô đào tạo gắn liền với chất lượng đào tạo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Học viện An ninh Nhân dân cần chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện thành một trung tâm nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, có uy tín trong nước, tiến tới có uy tín ở khu vực và trên thế giới; làm tốt công tác dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh, trật tự, phát triển kinh tế-xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước; tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Chủ tịch nước cũng lưu ý Học viện An ninh Nhân dân đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu về an ninh quốc gia có uy tín của các nước ASEAN, cũng như các nước phát triển trên thế giới; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Bộ An ninh Lào và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với các nước Lào và Campuchia.

Đảng bộ Học viện An ninh Nhân dân cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Học viện, Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để giúp Học viện An ninh Nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cần thường xuyên chăm lo lãnh đạo toàn diện đối với Học viện, quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật để Học viện đạt chuẩn của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, ngang tầm với các trường đại học lớn trong khu vực và trên thế giới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, xây dựng Học viện trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học lớn, có uy tín của ngành công an và của xã hội, xứng tầm với các trường đại học trong khu vực và thế giới; góp phần xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; thực sự là lượng lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội./.