Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh day manh doi moi dong bo hinh anh 1Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 với 5 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc Học viện trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự, phát biểu chỉ đạo.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh trong năm 2019, Học viện đã tổ chức thành công nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để kỷ niệm 70 năm truyền thống vẻ vang (1949-2019).

Các hoạt động nổi bật như tổ chức các hoạt động tổng kết, hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện và biên soạn cuốn sách "Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: 70 năm xây dựng và phát triển;" sản xuất bộ phim tài liệu "70 năm truyền thống vẻ vang Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;" xây dựng, nâng cấp phòng trưng bày truyền thống của Học viện với thiết kế hiện đại và quy mô lớn hơn, lưu giữ các kỷ vật của Bác Hồ, hiện vật của nhà trường, các đồng chí lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ xây dựng, trưởng thành và phát triển.

[Viết tiếp những trang sử vàng của Trường Đảng mang tên Bác]

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đổi mới mạnh mẽ các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Toàn hệ thống tổ chức xây dựng 139 chương trình đào tạo, bồi dưỡng các loại.

Các chuyên đề, bài giảng được bổ sung tăng cường các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên cập nhật các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế có ý nghĩa đối với sự phát triển của đất nước.

Nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng chức danh, đặc biệt là lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII, được xây dựng một cách khoa học, phù hợp với điều kiện và tình hình của từng lớp, phát huy được trí tuệ tổng hợp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Năm 2019, lần đầu tiên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học mới toàn hệ thống vào cùng một thời điểm; tổ chức thi tốt nghiệp hệ cao cấp lý luận chính trị tập trung trong hệ thống cùng một đợt.

Toàn hệ thống Học viện đã tổ chức 63 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với hơn 2.700 học viên; 94 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với hơn 8.400 học viên; 25 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị; 30 lớp bồi dưỡng chức danh công tác xây dựng Đảng dành cho cán bộ Việt Nam; 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đặc biệt, Học viện đã tổ chức thành công hai lớp và đang tiếp tục tổ chức hai lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, phương pháp dạy và học của Học viện tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường tương tác, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học. Nhiều giảng viên đã áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực với sự chuẩn bị công phu, chú trọng đối thoại, trao đổi, làm việc nhóm, thuyết trình đề tài.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy được tăng cường, tất cả các bài giảng đều có giáo án và được trình bày trên phần mềm máy tính.

Các hình thức thi, tổ chức chấm thi được đổi mới, đa dạng hóa theo quy trình thống nhất, chặt chẽ ở cả Học viện trung tâm và các học viện trực thuộc, đảm bảo công khai, khách quan trong quá trình đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên, phát huy tinh thần sáng tạo của người học và nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

Một điểm đặc biệt, trong năm qua, theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, các cán bộ, giảng viên Học viện đã đóng góp 40 báo cáo kiến nghị trình các tiểu ban văn kiện với nhiều vấn dề lớn như phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng...

Trong năm 2020 với nhiều sự kiện lớn của đất nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, tập trung triển khai thực hiện phương hướng công tác chủ yếu với khẩu hiệu "Dân chủ-Kỷ cương-Gương mẫu-Sáng tạo-Hiệu quả."

Các đơn vị thuộc hệ thống Học viện tổ chức tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở trực thuộc, hướng tới chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý khoa học; kiện toàn bộ máy tổ chức các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo quản lý hệ thống, đồng bộ, liên thông trong toàn Học viện; đổi mới công tác các trường chính trị; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hợp tác quốc tế...

Phát triển xứng tầm là trường Đảng cao cấp của Trung ương

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được trong năm qua của cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhất trí cao với báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2020 của Học viện, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm qua, tập thể Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nỗ lực triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các chuyên gia Học viện đã đóng góp nhiều nội dung quý báu vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tuy nhiên, Học viện cần cố gắng hơn nữa để khắc phục một số hạn chế bất cập như chậm đổi mới nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng so với thực tiễn, tỷ lệ đào tạo bồi dưỡng thiếu cân đối giữa hệ tập trung và không tập trung; đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu còn bất cập về số lượng, chất lượng...

Cho rằng bước sang năm 2020, nhiệm vụ phát triển đất nước, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đặt ra yêu cầu rất cao đối với Học viện, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị tập thể cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần quán triệt thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về định hướng phát triển của Học viện thời gian tới, trong đó có việc hoàn thiện triển khai chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Cùng với đó, quan tâm đầu tư thỏa đáng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, từ tư duy, trí tuệ, văn hóa đến cơ sở vật chất để phát triển Học viện xứng tầm là trường Đảng cao cấp của Trung ương, xứng đáng tiếp tục là chiếc nôi đào tạo, bồi dưỡng của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta qua các thời kỳ.

"Học viện cần tiếp tục kế thừa những ưu điểm và đổi mới mạnh mẽ các mặt hoạt động để phát triển Học viện theo tinh thần Quyết định 145 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết Trung ương khóa XII nhằm góp phần khắc phục bằng được căn bệnh ngại học, lười học, học qua loa, học chiếu lệ về lý luận và chủ nghĩa Marx-Lenin," Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Cũng theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Học viện cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như bám sát cương lĩnh, điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chú trọng việc rèn luyện lập trường, tư tưởng đạo đức, tác phong, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương; bám sát vào hai trọng tâm năm đột phá của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ các cấp.

Cùng với Ban Tổ chức Trung ương, Học viện cần chủ động tích cực tham gia về nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý lãnh đạo diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; bồi dưỡng chức danh cập nhật kiến thức theo khung năng lực, vị trí việc làm theo yêu cầu, trình độ và tính chất công việc.

Đồng thời, đổi mới toàn diện và đồng bộ các khâu trong công tác đào tạo bồi dưỡng, bám sát phương châm Học viện đề ra, tạo sự chuyển biến trong nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa tiêu chuẩn về chức danh, nhu cầu vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm minh việc dạy và học, đảm bảo tuyển sinh đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn, đúng quy trình.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, năm 2020, cần chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp trong hệ thống Học viện; trong đó đặc biệt chú trọng khâu lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm với nhiệm vụ của Học viện.

Tin tưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, cá nhân Trưởng ban Tổ chức Phạm Minh Chính khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng Học viện và trông đợi những kết quả tốt đẹp của Học viện trong năm 2020./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)