Học viện Quốc phòng đi đầu trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Học viện Quốc phòng tiếp tục đi đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội và bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh.
Học viện Quốc phòng đi đầu trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 13/9, tại Hà Nội, Giáo sư, Tiến sỹ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Học viện Quốc phòng.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh Lê Tấn Tới; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa…

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa trình bày diễn văn và tuyên bố khai giảng năm học 2022-2023.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới các cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ Học viện Quốc phòng những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp rất quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh nói chung và của Học viện Quốc phòng nói riêng.

Là trung tâm huấn luyện, đào tạo tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao, cán bộ khoa học nghệ thuật quân sự đầu ngành của Quân đội nhân dân Việt Nam; trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Học viện đã quán triệt chủ trương của Đảng về đẩy mạnh đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Học viện đã chủ động, quyết liệt đổi mới theo hướng chuyển mục tiêu đào tạo từ tư duy quân sự là chủ yếu sang tư duy quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực đào tạo từ đào tạo cán bộ cấp chiến thuật-chiến dịch là chủ yếu sang đào tạo cán bộ cấp chiến dịch-chiến lược.

Trong hơn 45 năm qua, Học viện Quốc phòng đã đào tạo được hàng vạn cán bộ cấp cao của quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Học viện cũng quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; có nhiều nỗ lực trong thực hiện 3 thực chất “dạy thực chất-học thực chất-đánh giá kết quả thực chất”; nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn, nâng cao chất lượng giáo trình, bài giảng; vận dụng phương pháp dạy học tích cực với phương châm “lấy người học làm trung tâm."

Học viện đã triển khai nghiên cứu nhiều đề tài khoa học (đã có 978 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 6 đề tài cấp Quốc gia, 179 đề tài cấp Bộ Quốc phòng); tham gia nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và có những đóng góp xứng đáng vào công tác lý luận của Đảng và Quân đội.

[Xây dựng Học viện Quốc phòng thực sự là một 'pháo đài' vững mạnh]

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Học viện đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để hoạch định các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách về quốc phòng, quân sự, xây dựng quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Công tác đối ngoại quốc phòng có bước phát triển mới, Học viện mở rộng trao đổi, đối thoại, giao lưu quốc phòng với các nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ cấp cao cho quân đội Lào, Campuchia và đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế; mở rộng trao đổi tiếp xúc đoàn, nghiên cứu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm trên các diễn đàn quốc tế song phương, đa phương, nhất là trên Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF); ngày càng khẳng định vị thế của Học viện Quốc phòng, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước ta.

Cùng với đó, Học viện đã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, chính quy, “mẫu mực, tiêu biểu” và phát triển bền vững; nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với những thành tích xuất sắc của mình, Học viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”; Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung giáo dục-đào tạo và nghiên cứu

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia-dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Năm học 2022-2023 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn biến nhanh chóng và khó lường. Ở trong nước, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình," với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, công khai, quyết liệt và trực diện hơn…

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ tình hình trên càng cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chăm lo xây dựng, tăng cường sức mạnh quốc phòng, quân sự; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò là trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hàng đầu của đất nước, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Học viện Quốc phòng đi đầu trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai giảng năm học 2022-2023 của Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viện Quốc phòng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Học viện quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, chủ động sáng tạo hơn nữa trong việc thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Học viện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện-đào tạo. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ."

Cùng với đó, Học viện tiếp tục chủ động, tích cực, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã triển khai; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tạo ra bước chuyển biến tích cực có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới; đi đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội và bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh trong quân đội và của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện Quốc phòng đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, an ninh quân sự trong tình hình mới. Học viện cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; kế thừa, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm giữ nước nghệ thuật quân sự của cha ông, làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, quân sự, nhất là những nhận thức mới, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; nắm vững quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường quốc phòng, an ninh với đối ngoại..., phát hiện những vấn đề mới và những phương pháp giải quyết mới, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Học viện có hình thức đóng góp phù hợp cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong hoạch định các chủ trương, hoàn thiện hệ thống luật pháp, thể chế, chính sách để phát triển đất nước, nhất là kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học viện không ngừng nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong đào tạo; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác với Học viện, Trường Đại học Quốc phòng-Quân sự, Viện nghiên cứu Quốc phòng-An ninh các nước trên thế giới trong nhiều lĩnh vực, nhất là về huấn luyện-đào tạo, trao đổi tọa đàm, nghiên cứu học thuật... Coi trọng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự giúp hai nước bạn Lào và Campuchia; đồng thời tiếp tục mở các lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế.

“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong xây dựng Học viện Quốc phòng ngang tầm với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quân sự của đất nước và nền giáo dục quốc phòng tiên tiến trên thế giới; góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Học viện Quốc phòng đi đầu trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu và học viên của Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu."

Học viện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới."

Học viện tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành vững về bản lĩnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy chiến lược sâu sắc, có trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh tiến độ hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện.

Cùng với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sỹ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu Học viện Quốc phong chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực, kiên quyết không để những biểu hiện tiêu cực xâm nhập vào; xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng bức ảnh Bác Hồ với chiến sỹ cho Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng bức ảnh Bác Hồ với chiến sỹ cho Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai giảng năm học 2022-2023 của Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai giảng năm học 2022-2023 của Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Lễ khai giảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Lễ khai giảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Lễ khai giảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Lễ khai giảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu và học viên của Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu và học viên của Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu và học viên của Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu và học viên của Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu và học viên của Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu và học viên của Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục