Ngày 19/12, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ II (2009-2014) nhằm bầu Ban Chấp hành cùng Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch Hội giai đoạn 2009-2014.

Đại hội ra mắt Ban chấp hành mới bao gồm 53 thành viên, Chủ tịch Hội là giáo sư-tiến sĩ Lưu Trần Tiêu, các Phó Chủ tịch gồm Đỗ Quang Trụ, Đặng Văn Bài và Đoàn Mai Hùng. Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh là Chủ tịch Danh dự.

Trong 5 năm đầu tiên hoạt động, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam từ gần 600 hội viên, đến nay đã có gần 3000 hội viên sinh hoạt. Hội đã cho ra đời Tạp chí Di sản, thành lập website riêng.

Hội có nhiều cố gắng trong việc phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan tổ chức các sự kiện về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, phản biện xã hội...

Trong quá trình hoạt động, Hội đã tập hợp, đoàn kết và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam xác định đẩy mạnh nâng cao chất lượng, phát huy hơn nữa vai trò của Hội trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, mở rộng các hình thức hoạt động tham gia tích cực vào một số dự án văn hóa.

Tại Đại hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao tặng bằng khen cho 11 tập thể đã có đóng góp tích cực trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc giai đoạn 2004-2009./.

(TTXVN/Vietnam+)