Ông Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tái cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X. (Nguồn: ninhthuan.gov.vn)

Ngày 27/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội thẩm Nhân dân Tòa án Nhân dân tỉnh.

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã bầu ông Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X; ông Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa IX gồm các ông Lê Văn Bình, ông Phạm Văn Hậu, ông Trần Quốc Nam.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng bầu các trưởng ban, phó trưởng 4 Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội và Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân; bầu Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, các chức danh thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội thẩm Nhân dân Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021./.