Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 26/8, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 8 đã tiến hành kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường) để thảo luận, xem xét thông qua các tờ trình do Ủy ban Nhân dân thành phố trình.

Do Nghị định 49 của Chính phủ về các vấn đề miễn, giảm học phí, các khoản thu… trong hệ thống giáo dục quốc dân chỉ quy định đến năm học 2014-2015, để Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở thực hiện vấn đề này trong năm học mới, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết "về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2015-2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh."

Nghị quyết này sẽ tạm thời áp dụng các quy định của Nghị quyết 12 năm 2013 của Hội đồng Nhân dân Thành phố về thực hiện thu học phí theo Nghị định 49 của Chính phủ.

Như vậy, trong năm học 2015-2016, mức thu học phí và các vấn đề về miễn, giảm học phí… trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được giữ nguyên như năm học vừa qua.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, thông qua Tờ trình danh mục các dự án cần thu hồi đất, các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố, theo đó có 298 dự án với tổng diện tích là 1.602ha cần thu hồi đất năm 2015 để triển khai thực hiện các dự án.

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng thông qua hai Nghị quyết về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, với 4 dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Trung ương và 5 dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; Nghị quyết về quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nghiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.

Phát biểu kết thúc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, Ủy ban Nhân dân các cấp cần triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố đối với tình hình đầu tư công để đảm bảo các dự án đã có quyết định đầu tư được triển khai.

Ủy ban Nhân dân Thành phố cần quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện, khắc phục tình trạng nhiều dự án không bố trí được vốn trong một thời gian dài do thủ tục lập hồ sơ chậm. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung rà soát, lập hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân những dự án trọng điểm, cấp bách, đáp ứng nhu cầu dân sinh và sự phát triển của thành phố, không được để chậm trễ do thủ tục./.