Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2019.
Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng ảnh 1Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Lương Cường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương kết quả đạt được của các cơ quan đơn vị trong toàn quân năm 2018.

Phân tích một số vấn đề tồn tại trong công tác Đảng, công tác chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường gợi mở một số nội dung phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 và lưu ý: Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải nắm chắc tình hình, tập trung mọi nỗ lực xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng bản lĩnh chính trị quyết tâm cho bộ đội, đảm bảo toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Trong đó, hoạt động quân đội tiếp tục thực hiện tốt các khâu đột phá như tổ chức lực lượng, giáo dục đào tạo, cải cách hành chính và sẵn sàng chiến đấu.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường đề nghị, trước mắt trong quý I/2019, các đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tập huấn cán bộ và đón chiến sĩ mới.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2018, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân tập trung thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, triển khai toàn diện các mặt công tác hoàn thành tốt nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là chủ động nghiên cứu,tham mưu đề xuất với Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng một số chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, kịp thời quán triệt quan điểm, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình,” “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và uy tín của Quân đội.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì tiếp tục được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Năm 2019, công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019; các quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

[Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ cuối năm]

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.” Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; trọng tâm kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Cán bộ Chính trị toàn quân cũng thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết, nghiên cứu lý luận, giáo dục chính trị. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước, quân đội trong năm 2019.

Chủ động thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trước những sự kiện chính trị quan trọng; tích cực đổi mới nội dung, hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”; Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019 cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục