Hội nghị hiệp thương lần 1 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Sáng 4/2/2021, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội nghị hiệp thương lần 1 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội nghị hiệp thương lần 1 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội nghị hiệp thương lần 1 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 3Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch chủ trì hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội nghị hiệp thương lần 1 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 4Hội nghị biểu quyết thông qua chủ toạ và thư ký hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội nghị hiệp thương lần 1 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 5 Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội nghị hiệp thương lần 1 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 6Hội nghị biểu quyết thông qua chủ toạ và thư ký hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội nghị hiệp thương lần 1 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 7Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trình bày Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội nghị hiệp thương lần 1 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 8Đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội nghị hiệp thương lần 1 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 9Đoàn chủ tọa chủ trì hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục