Hoi nghi Thanh uy TP.HCM: No luc thuc hien cac nhiem vu nam 2015 hinh anh 1Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 2/7, Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã kết thúc sau gần 2 ngày làm việc.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014-2015 và chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của thành phố; d ự thảo lần thứ 4 Báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ thành phố.

Phát biểu bế mạc Hội nghị,​ ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong việc triển khai các giải pháp, chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2015.

Cụ thể, kinh tế thành phố phát triển tích cực, đạt mức tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm nội địa 6 tháng đầu năm tăng 8,55% so với cùng kỳ, cao nhất trong 3 năm liên tiếp.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp xây dựng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng ước đạt 323.232 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố biến động giá, mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế​-xã hội, chính trị trong năm 2015 rất quan trọng, góp phần thực hiện kế hoạch 5 năm 2010-2015, ​ông Lê Thanh Hải cho rằng, thành phố phải nỗ lực cao nhất trong những tháng còn lại để thực hiện đạt kết quả cao nhất trong năm 2015 và kế hoạch 5 năm.

Tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm có xu hướng phục hồi, càng đặt ra cho thành phố có quyết tâm cao hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng còn lại của năm 2015, trong đó tập trung tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (nguồn vốn, thị trường đầu ra...), huy động vốn xã hội để đẩy mạnh mức tổng đầu tư xã hội tăng lên.

Mặt khác, thành phố triển khai nhanh, vận dụng sáng tạo, đồng bộ các chủ trương, chính sách của Trung ương để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh phát triển.

Đối với Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh đây là kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố, đặc biệt là thành phố đã rút ra được những kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo nhiều bài học rút ra từ những giai đoạn trước đây.

Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, các chính sách giảm nghèo của thành phố phải được xây dựng và thực hiện theo hướng giảm dần tính trợ cấp, tăng cường mạnh mẽ các chính sách và giải pháp thiết thực mang tính tác động, hỗ trợ cao về sản xuất kinh doanh, tạo môi trường, cơ hội thuận lợi cho người nghèo có việc làm ổn định, làm ăn phát đạt; cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực của các tầng lớp xã hội, của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố.

Theo ông Lê Thanh Hải, các chính sách và giải pháp chỉ mới là điều kiện cần, muốn thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới thì phải do chính người nghèo quyết định.

Người nghèo, hộ nghèo phải luôn giữ vững và tiếp tục phát huy ý thức, ý chí, khát vọng tự vươn lên giảm nghèo một cách kiên trì, bền bỉ và phải tự tin đi vào cuộc chiến đấu giảm nghèo trong giai đoạn mới. Đây cũng chính là đòi hỏi về vai trò, trách nhiệm trong công tác thông tin tuyên truyền, vận động của các ngành, các cấp.

Liên quan đến vấn đề cung cấp nước sạch cho người dân có khả năng không đạt chỉ tiêu, ​ông Lê Thanh Hải yêu cầu các cấp ủy phải “xốc vào làm” vì thời gian không còn nhiều, dứt khoát phải lo nước sạch cho người dân. Các cấp ủy phải tự đặt mình vào trường hợp của dân mà nghĩ và làm.

Cứ nghĩ đến việc người dân hàng ngày uống nước không hợp vệ sinh thì sẽ thấy xót xa, bức xúc. Vì vậy, dù khó đến đâu thành phố cũng phải làm, cả hệ thống chính trị phải làm, phân công rõ ràng, có giải pháp, lo nguồn vốn thực hiện khi đã đầu tư khoảng 8.000-9.000 tỷ đồng.

Đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của thành phố, ​ông Lê Thanh Hải cho rằng kết quả đạt được khá quan trọng. Việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đã trở thành công việc thường xuyên của các cấp ủy đảng.

Qua kiểm kiểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, thành phố nhận thức rõ hơn, sâu hơn, bước đầu cảnh báo, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng bộ thành phố.

Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến rõ nét, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức toàn diện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và dân...

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cho rằng, thành phố tập trung chỉ đạo, lãnh đạo việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ X của thành phố gắn liền với kiên trì thực hiện các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4; đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, công tác cán bộ, đặc biệt là công tác đánh giá cán bộ theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4.

Để sớm triển khai các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống, ​ông Lê Thanh Hải yêu cầu các sở ngành, địa phương trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phải xác định việc chăm lo, phục vụ tốt cho dân là yêu cầu cao nhất.

Bên cạnh việc tổ chức Đại hội Đảng đạt yêu cầu cao về nội dung và nhân sự, cần nỗ lực chăm lo cho dân tốt hơn, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho các chương trình cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh cho nhân dân, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.../.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)