Hội nghị tổng kết phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng

Chiều 29/9, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội đồng Lý luận TW tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Trọng Đức (TTXVN/Vietnam+)