Các em học sinh dân tộc vượt khó học giỏi nhận học bổng Vừ A Dính năm 2015. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Sau khi xem xét các đề cử, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã quyết định trao Giải thưởng Vừ A Dính năm 2016 cho 5 tập thể và 7 cá nhân thuộc ngành giáo dục đã có những thành tích xuất sắc.

Đây là thông tin vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều nay, 9/6.

Theo đó, các tập thể gồm Trường Trung học cơ sở Sơn Kim (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Đăk R’lấp (huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông; Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Điểu Ong (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước);  Trường Trung học cơ sở Đôn Xuân (huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh);  Trường Phổ thông cơ sở Sơn Hải (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang).

Có 7 cá nhân được trao giải thưởng, trong đó có 6 học sinh và một giáo viên.

1. Em Dương Huyền Trang (dân tộc Nùng, học sinh lớp 9E, trường Trung học cơ sở Hợp Giang, thành phố Cao Bằng).

2. Em Điểu Linh (dân tộc M’Nông, học sinh lớp 11, trường Phổ thông dân tộc nội trú Đăk R’lấp, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông).

3. Em Lý Xuân Thanh (dân tộc Tày, học sinh lớp 12C3, trường Trung học phổ thông Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

4. Em Cao Quốc Khánh (dân tộc Kinh, học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang).

5. Em A Công (dân tộc Xơ Đăng, học sinh lớp 8A, trường Tiểu học-Trung học cơ sở Măng Đen, tỉnh Kon Tum.)

6. Em Dương Gia Linh (dân tộc Khmer, học sinh lớp 12A2, trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh An Giang.)

7. Giáo viên Huỳnh Đa Ra Quốt (dân tộc Khmer, giáo viên trường Trung học cơ sở  dân tộc nội trú huyện Thạch Trị, tỉnh Sóc Trăng.)

Lễ tuyên dương và trao Giải thưởng Vừ A Dính năm 2016 cho các cá nhân và tập thể sẽ được tổ chức vào 18/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thưởng Vừ A Dính là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ học bổng Vừ A Dính nhằm tôn vinh các tập thể có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển miền núi và dân tộc.

Giải thưởng tôn vinh các tấm gương xuất sắc người dân tộc thiểu số Việt Nam trong học tập, nghiên cứu khoa học, lập thân, lập nghiệp và hoạt động vì cộng đồng…/.