Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tháng Một, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 12.456 doanh nghiệp, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2015. Số liệu trên được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố tại Báo cáo Kinh tế-Xã hội tháng Một, ngày 28/1.

Bên cạnh đó, cả nước có 8.320 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 59.300 tỷ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng 87% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Báo cáo, tháng này đã có 4.872 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước, đây là tháng đầu năm có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong một số năm gần đây (Cụ thể, tháng 1/2014 có 2.375 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tháng 1/2015 có 2.872 doanh nghiệp).

Tuy nhiên, nhóm doanh nghiệp nhỏ vẫn chịu nhiều tác động khó khăn từ nền kinh tế. Trong tháng, số doanh nghiệp chấm dứt hoạt động là 1.338 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 93,8%./.