Hop bat thuong bau cac chuc danh UBND tinh Binh Thuan hinh anh 1Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 30/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận (khóa X) tổ chức kỳ họp bất thường (lần 2) để thảo luận thông qua một số Nghị quyết nhằm kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành bầu ông Lê Tuấn Phong (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh là Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

[Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021]

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Nam (ông Nam được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận điều động làm Bí thư Thị ủy La Gi từ ngày 1/9/2018).

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh (được phép nghỉ công tác để chữa bệnh từ 1/9/2018-1/3/2019 và nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3/2019).

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác; quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời thảo luận và thông qua Nghị quyết về sửa đổi Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)