Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trong 6 tháng đầu năm đã có 11 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ cho các đơn vị thuộc Bộ trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi.

Trong số này có 9 dự án đã được Bộ phê duyệt với tổng kinh phí hơn 2,26 triệu USD, còn lại 2 dự án đang làm thủ tục phê duyệt.

Các dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có mục đích cụ thể, thiết thực với người dân. Đơn cử như một số dự án mở rộng và thúc đẩy mô hình quản lý môi trường vùng nông thôn dựa trên quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt, do tổ chức AECID (Tây Ban Nha) viện trợ tại các tỉnh, thành phố Bạc Liêu, Hải Phòng, An Giang và Đồng Tháp hay dự án Phổ biến một số công nghệ phù hợp nhằm cải thiện đời sống kinh tế, xã hội cho người dân ở nông thôn, miền núi phía Bắc, do tổ chức BORDA (Đức) tài trợ.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dù phần lớn các chương trình, dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ có quy mô không lớn, thời gian thực hiện không dài nhưng bù lại, các dự án này thường sử dụng số lượng lớn các chuyên gia tư vấn trong nước và đáp ứng kịp thời nhu cầu, phù hợp với khả năng quản lý, sử dụng của nơi nhận viện trợ.

Các dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài áp dụng nhiều công nghệ mới, giá thành phù hợp với nông dân nghèo nên thường mang lại hiệu quả nhanh.

Ngoài hỗ trợ về tài chính, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông qua các chương trình, dự án cũng hỗ trợ về đào tạo, chuyển giao kinh nghiệm, công nghệ, thí điểm các mô hình sản xuất... với phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức xã hội, tư nhân và các cơ quan Chính phủ.

Mặc dù vậy, do hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thường nhỏ lẻ và trực tiếp ở các địa phương nên đôi lúc còn khó gắn kết được với các chiến lược và quy hoạch phát triển của ngành nông nghiệp, chưa nhân rộng được các mô hình, dự án tốt ra nhiều nơi, nhiều vùng khác.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng kiến nghị Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan liên quan tiếp tục có cơ chế tốt để huy động tối đa nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài cho đầu tư phát triển của ngành nông nghiệp, nông thôn.

Trước mắt, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguồn vốn này nên tập trung vào các lĩnh vực như phát triển tưới tiêu, trồng rừng; xây dựng các mô hình nông nghiệp bền vững kết hợp sản xuất với thị trường và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và các hoạt động về nâng cao sức chống chịu cho cộng đồng nông thôn khi có tác động xấu của biến đổi khí hậu./.

Hoàng Tùng (TTXVN/Vietnam+)