Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế trong việc đẩy mạnh phát triển ngành công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam, cụ thể là trong quá trình triển khai đề án "Sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin-truyền thông."

Ngày 21/1, dự hội nghị "Hợp tác quốc tế vì sự nghiệp phát triển thông tin và truyền thông," Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông trong những năm qua, với tốc độ tăng trưởng nhanh, đạt hiệu quả cao cùng công nghệ ứng dụng hiện đại, khả năng xã hội hóa và phổ cập hóa cao.

Phó Thủ tướng cho rằng nhiệm vụ đặt ra cho công tác hợp tác quốc tế thời gian tới sẽ rất nặng nề, cần nâng cao năng lực bộ máy, hoàn thiện các chính sách quản lý và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tham gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, dựa trên một số tiêu chí như hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi; có nội dung và lộ trình khả thi, ngoài ra, nên đặt hoạt động hợp tác cụ thể của từng doanh nghiệp trong hoạt động hợp tác quốc tế tổng thể của toàn ngành và của quốc gia.

Đại diện của các bộ, ngành, doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến vấn đề tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông; đẩy mạnh công tác kinh tế đối ngoại ở cơ sở...

Bên cạnh đó, những hạn chế, thách thức và bài học kinh nghiệm trong hoạt động hợp tác quốc tế cũng đã được chia sẻ tại hội nghị nhằm tìm ra các biện pháp nâng cao năng lực và hoàn thiện bộ máy để hoạt động hợp tác quốc tế tương xứng với vai trò và nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thực tế cho thấy ở nhiều nơi, từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan quản lý nhà nước tới hiệp hội và doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm đầy đủ đến công tác hợp tác quốc tế, chưa chủ động và sáng tạo trong công tác hợp tác quốc tế. Đội ngũ cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế còn thiếu và yếu./.