Buổi tọa đàm về giới và nhận thức của giới truyền thông trong chuỗi các sự kiện hướng tới Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 21/10, tại Hà Nội, cuộc họp tham vấn lần thứ 5 giữa Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW) với Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) đã được tổ chức, với sự tham gia của 10 trưởng/đầu mối phụ trách ACW và 20 đại diện về quyền phụ nữ, quyền trẻ em đến từ 10 nước thành viên ASEAN và các đại diện đến từ Ban Thư ký ASEAN.

Đây là Cuộc họp tham vấn định kỳ lần 5 giữa hai Ủy ban do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức.

Cuộc tham vấn cũng là một trong các hoạt động thuộc khuôn khổ của Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW) lần thứ 3 tại Việt Nam.

Cuộc họp tham vấn ACW-ACWC được tổ chức hằng năm trong khuôn khổ các cuộc họp của ACW và ACWC nhằm trao đổi và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong ASEAN; triển khai các dự án/hoạt động chung trong khuôn khổ Kế hoạch công tác của hai Ủy ban; xây dựng mạng lưới và quan hệ đối tác để tránh trùng lặp và tìm khả năng cho các hoạt động chung.

[Tăng cường nhận thức của truyền thông vì bình đẳng giới trong ASEAN]

Tại cuộc họp, đại diện ACW và ACWC đã thảo luận về kế hoạch hợp tác trong việc thực hiện Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (RPA on EVAW); tuyên bố về việc đảm bảo đáp ứng giới trong thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và Tuyên bố chung về Thúc đẩy Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong ASEAN.

Cuộc họp ghi nhận tiến độ thực hiện các dự án/hoạt động hợp tác chung giữa hai Ủy ban, trong đó có đề xuất thành lập Nhóm công tác ACW-ACWC về Xây dựng các Chiến lược lồng ghép giới trên cả 3 trụ cột Chính trị-An ninh, Kinh tế và Văn hóa-Xã hội của Cộng đồng ASEAN; xóa bỏ các dập khuôn về giới và các ngôn ngữ mang tính phân biệt về giới tính trong các tài liệu, giáo trình ở tất cả các cấp học; vấn đề giới và biến đổi khí hậu; lập kế hoạch và ngân sách giới.

Cuộc họp kết thúc thành công với sự thống nhất cao giữa hai Ủy ban trong việc tăng cường trao đổi và hợp tác trong tương lai. Cuộc họp tham vấn lần thứ 6 giữa hai Ủy ban sẽ được tổ chức tại Brunei Darussalam vào năm 2019./.