Sáng nay, các thí sinh đã làm bài thi môn Địa lý, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. VietnamPlus đăng đầy đủ hướng dẫn giải đề do tiến sỹ Phạm Ngọc Trụ, giảng viên trường Học viện Chính sách và Phát triển giải.

Nội dung bài giải:

Huong dan giai de thi mon Dia ly ky thi trung hoc pho thong Quoc gia hinh anh 1Hướng dẫn giải đề môn Địa lý, trang 1

Huong dan giai de thi mon Dia ly ky thi trung hoc pho thong Quoc gia hinh anh 2Hướng dẫn giải đề môn Địa lý, trang 2

Huong dan giai de thi mon Dia ly ky thi trung hoc pho thong Quoc gia hinh anh 3Hướng dẫn giải đề môn Địa lý, trang 3

Huong dan giai de thi mon Dia ly ky thi trung hoc pho thong Quoc gia hinh anh 4Hướng dẫn giải đề môn Địa lý, trang 4

Huong dan giai de thi mon Dia ly ky thi trung hoc pho thong Quoc gia hinh anh 5Hướng dẫn giải đề môn Địa lý, trang 5

Nhóm PV (Vietnam+)