[Infographics] 7 địa phương được thí điểm đón khách du lịch quốc tế

Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Nam, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh là 7 địa phương được thí điểm đón khách du lịch quốc tế trở lại.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đối tượng tham gia Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh giao các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bình Định và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tiếp tục chủ động, triển khai thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bảo đảm an toàn, hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục